Audyt dostępności stron internetowych

W ramach usługi wykonujemy pełny audyt dostępności strony internetowej pod kątem osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie cyfrowe zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1.

Czym jest dostępność stron internetowych?

Dostępność stron internetowych to zbiór wytycznych mających na celu umożliwienie korzystania ze strony internetowej przez osoby narażone na wykluczenie cyfrowe, m.in.:

 • Osoby niewidome, niedowidzące i z dysfunkcjami wzroku,
 • Osoby głuche i głuchoniewidome,
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Osoby korzystające ze starych typów komputerów,
 • Osoby starsze.

WCAG opiera się na zasadach: Postrzegalność, Funkcjonalność, Zrozumiałość oraz Kompatybilność w celu umożliwienia dostępu do informacji możliwie jak największej grupie użytkowników niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu czy oprogramowania.

Co robimy w ramach audytu?

Oferowany przez nas audyt składa się z trzech etapów:

 • Analiza, czyli weryfikacja strony internetowej związana z listą potencjalnych problemów lub niezgodności w oparciu o listę kontrolną WCAG 2.1 związanych z użytkowaniem strony, do której zostaje sporządzony raport wraz z zaleceniami technicznymi.
 • Badanie strony z osobami niepełnosprawnymi czyli kompleksowy test strony z użytkownikami z grupy osób niewidomych, niedowidzących oraz głuchych korzystających na co dzień z narzędzi asystujących, czy czytników ekranów.
 • Raport audytu, który wydawany jest w momencie ukończenia analizy i badań. Składa się z opisu odnalezionych problemów i błędów wraz z ich opisem, opracowania wskazań do wdrożenia, wyniki badań z użytkownikami.

Oferta na audyt stron internetowych sporządzana jest na podstawie wytypowanych kluczowych podstron, elementów danej strony internetowej oraz ilości osób zaangażowanych w badanie strony.

Nasz audyt nie polega na przerzuceniu strony przez automatyczne walidator, choć stanowią one również narzędzie pracy audytora. Niestety tego typu narzędzia czasami błędnie interpretują wdrożone rozwiązania, ale również nie są w stanie zweryfikować każdego kryterium sukcesu.

Nasze audyty realizowane są przez doświadczonego programistę korzystającego z zaawansowanych narzędzi developerskich wraz z testerami z grup narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Czy potrzebuję audytu?

Nasza oferta skierowana jest głównie do instytucji, dla których została zrealizowana strona internetowa z dostępnością, ale nie był wykonywany żaden audyt potwierdzający poprawność wdrożenia standardu.

Naszą ofertę kierujemy do placówek, dla których na chwile obecną standard WCAG musi zostać zapewniony:

 • Przedszkola, żłobki, szkoły publiczne oraz wyższe;
 • Urzędy miast, powiatu, gmin, wojewódzkie i marszałkowskie;
 • Agencje rządowe;
 • Domy kultury, publiczne muzea i galerie sztuki;
 • Sąd i prokuratura na wyższych szczeblach;
 • Policja, straż miejska, straż graniczna;
 • Zakłady karne;
 • Związki metropolitalne.

Dodatkowo nasz audyt oferujemy również wykonawcom stron internetowych, którzy realizują takie strony, ale nie posiadają wystarczającej wiedzy w temacie dostępności stron. Zapewniamy również kompleksowe wsparcie poprzez koordynację projektów.

Wyszkolony specjalista

W naszym zespole posiadamy wyszkolonego audytora stron, który na co dzień zajmuje się również ich projektowaniem oraz programowaniem.

Doświadczenie poparte dużą wiedzą w temacie tworzeniu stron, zagwarantuje Państwu zaangażowanie oraz kompleksową obsługę.


Zainteresowała Cię
nasza oferta?

Skontaktuj się bezpośrednio
ze specjalistą.

Damian Sonek
graphic designer / developer /
web & accessibility auditor

[email protected]